Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng.

0
5623

loi-hay-y-dep-144

Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng.

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ