Đôi khi ta bị rơi xuống đáy để nhận ra rằng những sự thay đổi lớn sẽ kích hoạt những thay đổi khác và mang lại cuộc sống mới.

0
7098

loihayydep-315

Đôi khi ta bị rơi xuống đáy để nhận ra rằng những sự lớn sẽ kích hoạt những khác và mang lại mới.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.