Đôi khi ta bị rơi xuống đáy để nhận ra rằng những sự thay đổi lớn sẽ kích hoạt những thay đổi khác và mang lại cuộc sống mới.

0
6729

loihayydep-315

Đôi khi ta bị rơi xuống đáy để nhận ra rằng những sự thay đổi lớn sẽ kích hoạt những thay đổi khác và mang lại cuộc sống mới.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!