Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

0
1264

danhngongiaoduc74

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

Loading...
Xem thêm:  Học, học nữa, học mãi.