Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

0
1205

danhngongiaoduc74

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

Loading...
CHIA SẺ