Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

0
1142

danhngongiaoduc74

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

– Immanuel Kant –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • câu nói ngâmc về tình yêu
CHIA SẺ