Home / Danh ngôn phụ nữ / Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

danhngontinhyeu14 - Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người .

(The duration of passion is proportionate with the original resistance of the woman.)

– Balzac –

Xem thêm:  Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Check Also

loi hay y dep 111 310x165 - Tình yêu, có đôi khi cần nhất là dũng khí. Nói ra có lẽ là kết thúc, nhưng nếu không nói, vĩnh viễn sẽ không có bắt đầu.

Tình yêu, có đôi khi cần nhất là dũng khí. Nói ra có lẽ là kết thúc, nhưng nếu không nói, vĩnh viễn sẽ không có bắt đầu.

Tình yêu, có đôi khi cần nhất là dũng khí. Nói ra có lẽ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *