Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.

0
1203

danhngonhanhphuc75

Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.

(What we call happiness is what we do not know.)

– Anatole France –

Loading...
Xem thêm:  Hạnh phúc là gì và nó ở đâu