Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.

0
3055

loihayydep-305

Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.