Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.

0
2949

loihayydep-305

Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.