Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

0
1078

thoigian26

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

(An investment in knowledge pays the best interest.)

– Benjamin Franklin –

Loading...
CHIA SẺ