Home / Danh ngôn công việc

Danh ngôn công việc

Tổng hợp những danh ngôn công việc nổi tiếng, câu nói hay bất hủ và ý nghĩa giúp bạn thành công trong công việc hơn.

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

congviec12 310x165 - Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết. (Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.) – Albert Camus – >> Tải tài liệu này về ngay

Read More »