Home / Danh ngôn đàn ông / Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.

Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.

phunu33 - Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.

Đàn ông không bao giờ bằng được phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.

(Man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her.)

– Mahatma Gandhi –

Xem thêm:  Chỉ trăm bước nữa là thành công số một

Check Also

danhngondanong73 310x165 - Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *