Home / Danh ngôn cuộc sống / Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi nào bạn thay đổi chính bản thân mình.

Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi nào bạn thay đổi chính bản thân mình.

loi hay y dep 124 - Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi nào bạn thay đổi chính bản thân mình.

sẽ chẳng cho đến khi nào bạn chính bản thân mình.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Hai biển hồ

Check Also

loi hay y dep 151 310x165 - Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *