Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.

0
2128

danhngoncuocsong746

là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Những câu nói hay nhất về tiền bạc và của cải