Con người, ai cũng sợ, chỉ sợ ít hay nhiều. Học nhiều sẽ sợ ít, học ít sẽ sợ nhiều.

0
2161

loi-hay-y-dep-59

, ai cũng sợ.
Chỉ sợ ít hay nhiều.
Học nhiều sẽ sợ ít.
Học ít sẽ sợ nhiều.

– Lời phật dạy –

Loading...
Xem thêm:  Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.