Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

0
1226

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cơm cha áo mẹ chữ thầy
  • com cha ao me on thay
CHIA SẺ