Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

0
1150

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cảm nhận câu ca dao cơm cha áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh
  • cơm cha áo mẹ chữ thầy
CHIA SẺ