Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.

0
1489

tritue47

Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.

(It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.)

– Rene Descartes –

Loading...
Xem thêm:  Con người, ai cũng sợ, chỉ sợ ít hay nhiều. Học nhiều sẽ sợ ít, học ít sẽ sợ nhiều.