Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.

0
1348

tritue47

Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.

(It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.)

– Rene Descartes –

Loading...
CHIA SẺ