Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

0
2396

loihayydep-335

Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

– Khổng Tử –

Loading...
Xem thêm:  Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.