Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

0
2555

loihayydep-335

thì không , có lòng nhân thì không ưu tư, có thì không sợ hãi.

– Khổng Tử –

Loading...
Xem thêm:  Bình lặng trước cuộc sống