Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.

0
1008

danhngongiaoduc75

Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.

(There are two educations. One should teach us how to make a living and the other how to live.)

– John Adams –

Loading...
CHIA SẺ