Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

0
2197

danh-ngon-ve-me-122

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

Loading...
Xem thêm:  Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.