Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

0
2061

danh-ngon-ve-me-122

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

Loading...
Xem thêm:  Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha.