Home / Danh ngôn gia đình / Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

danh ngon ve me 122 - Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

Xem thêm:  Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Check Also

danh ngon ve me 109 310x165 - Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *