Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

0
1194

hanhphuc9

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

(It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.)

– Agatha Christie –

Loading...
Xem thêm:  Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.