Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

0
1117

hanhphuc9

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

(It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.)

– Agatha Christie –

Loading...