Chỉ có con đường gập ghềnh chưa từng có người đi vào mới là con đường của thiên tài.

0
1459

loi-hay-y-dep-149

Chỉ có con đường gập ghềnh chưa từng có người đi vào mới là con đường của thiên tài.

– Khuyết danh –

Loading...