Chỉ có ba mẹ, mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này, phải có điều kiện mới yêu con.

0
6336

danh ngon ve me 103 - Chỉ có ba mẹ, mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này, phải có điều kiện mới yêu con.

Chỉ có ba mẹ, mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả này, phải có điều kiện mới yêu con.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.