Home / Danh ngôn hành động / Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

hanhdong51 - Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

(Nothing is more terrible than activity without insight.)

– Thomas Carlyle –

Xem thêm:  Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Check Also

hanhdong52 310x165 - Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *