Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

0
1123

hanhdong51

Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

(Nothing is more terrible than activity without insight.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
Xem thêm:  Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận. Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan.