Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.

0
897

tinhcach48

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.

(No person is important enough to make me angry.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
CHIA SẺ