Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.

0
1269

tinhcach48

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi .

(No person is important enough to make me angry.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
Xem thêm:  Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương.