Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.

0
1452

tinhcach48

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi .

(No person is important enough to make me angry.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
Xem thêm:  Mẹ tôi