Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

0
3187

loihayydep-306

Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.