Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

0
3435

loihayydep-306

Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.