Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

0
3132

loihayydep-306

Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ