Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

0
1966

loihayydep-306

Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cha me chi biet cho ma chang biet doi
  • ý nghĩa cha mẹ chỉ biết cho không biết đòi con cái thích vòi mà không biết trả
  • ý nghĩa của câu cha mẹ chỉ biết cho chẳng biết đòi con cái thích vòi mà chẳng biết trả
CHIA SẺ