Home / Danh ngôn cuộc sống / Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

loi hay y dep 122 - Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

Cách tốt nhất để dự đoán là tạo ra nó.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ.

Check Also

loi hay y dep 151 310x165 - Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *