Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

0
1315

danhngontinhban76

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

(The only way to have a friend is to be one.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.