Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

0
1482

danhngontinhban76 - Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

(The only way to have a friend is to be one.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...
Xem thêm:  Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.