Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

0
1280

danhngontinhban76

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

(The only way to have a friend is to be one.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...