Bởi không ai có thể thay đổi được đời này. Vậy chỉ còn một cách thay đổi mình hàng ngày.

0
819

loi-hay-y-dep-11

Bởi không ai có thể
được đời này.
Vậy chỉ còn một cách –
Thay đổi mình hàng ngày.

– Lời phật dạy –

Loading...
Xem thêm:  Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.