Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

0
848

hanhdong52

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

(You have to know what is right for you and go after it regardless of what others say.)

– Les Brown –

Loading...
Xem thêm:  Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.