Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

0
1083

hanhphuc10

Bạn được cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chúng.

(You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.)

– Albert Camus –

Loading...
Xem thêm:  Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.