Home / Danh ngôn giáo dục / Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

danhngongiaoduc77 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

(The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.)

– Dr Seuss –

Xem thêm:  Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

Check Also

tritue61 310x165 - Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi. (Curiosity is the wick …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *