Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

0
1853

tinhban65

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

(Friends are born, not made.)

– Henry Brooks Adams –

Loading...
Xem thêm:  Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.