Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

0
1715

tinhban65

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

(Friends are born, not made.)

– Henry Brooks Adams –

Loading...
Xem thêm:  Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.