Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

0
1047

tritue33

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

(Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.)

– William Cowper –

Loading...
CHIA SẺ