Home / Danh ngôn trí tuệ / Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

tritue33 - Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

(Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.)

– William Cowper –

Xem thêm:  Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh.

Check Also

tritue46 310x165 - Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *