Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

0
609

danh-ngon-ve-me-122

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.

– Proverbe Yiddish –

Loading...