© 2014 Danh ngôn cuộc sống và lời hay ý đẹp mỗi ngày.